NOVINKY

07. červenec 2021

"Společně pro Moravu"

V návaznosti na přírodní katastrofu, která postihla jihomoravské obce v minulém týdnu, kdy byly tornádem zničeny domy, kostely, školy a školky a někdy i celé části obcí, se skupina našich společností Lagardere Travel Retail rozhodla darovat materiální pomoc ve výši 100.000 Kč a finanční dar ve výši 50.000 Kč na pomoc nejvíce postiženým obcím a rodinám. Zároveň naši zaměstnanci pomáhají také individuálně ve formě materiálních i finančních příspěvků. Všem zasaženým touto událostí přejeme hodně sil v této nelehké situaci.