Hodnoty

Naše společnost, se svojí více než 160 letou historií, byla postavena na silných základních hodnotách, které i dnes tvoří hlavní principy na naší cestě k cíli a růstu. 

Tyto hodnoty jsou základem všech našich činností a tvoří nedílnou součást našich aktivit. 

placeholder

Team Spirit

Pracujeme na společných cílech a vzájemně se podporujeme.

placeholder

Agilita

Jsme přizpůsobiví a flexibilní. Jsme schopni rychle reagovat.

placeholder

Inovace

Jsme přesvědčeni, že změny je možné předvídat a snažíme se neustále rozvíjet nové přístupy.

placeholder

Dokonalost

Sami sobě jsme neustálou výzvou na cestě k nejlepším výsledkům.

placeholder

Nadšení

Máme pozitivní přístup a povzbuzujeme naše zaměstnance k naplnění všech jejich dovedností a rozvíjení talentu.

placeholder

Etika

Naši důvěryhodnost a integritu prověřil čas.