NOVINKY

25. říjen 2022

"Sázíme stromy"

Díky bezvadné spolupráci s organizací Lesy ČR jsme minulý pátek vyjeli do Českého středohoří, abychom s našimi kolegy zasadili sazenice buků, a tak alespoň trochu přispěli k lepší budoucnosti naší planety.
 
Lesy ČR pro nás měli připravené vše na sázení, ale také občerstvení, které bylo po sázení třeba. Po celou akci nás doprovázeli lesníci, kteří naši práci perfektně koordinovali a zároveň jsme od nich získali i mnoho zajímavých informací, co se týká obnovy lesa.
 
Za celou dobu sázení jsme vysadili kolem 1400sazenic.
 
Byla to skvělá akce, kterou jsme v rámci odpočinku zakončili prohlídkou historického jádra Litoměřic a jako zážitkové ubytování jsme zvolili ubytování na Florentina Boat, která pro nás měla připravený i večerní raut.
 
Všem kolegům, kteří se této akce zúčastnili, bychom chtěli poděkovat a doufáme, že další akce v podobném duchu bude opět takto vydařená!