NOVINKY

26. červen 2018

Jdi za svým snem

Květen a červen byl ve znamení projektu „Jdi za svým snem“ v obchodním centrum na Chodově a na Černém Mostě. Projekt byl určen všem provozovatelům obchodních jednotek v těchto OC a zájemcům o práci z řad znevýhodněných mladých lidí. Jakožto provozovatelé jsme u toho nechyběli a zájemcům jsme ukázali možnosti spolupráce a zároveň i chod našich prodejen v reálném provozu. 

Vyvrcholením celé akce byly „Dny pohovorů“, na kterých se zájemci o práci setkali se členy HR oddělení. Projektu jsme se rádi zúčastnili a navíc jsme z řad zájemců přivítali několik nových kolegů na našich provozovnách! 

Novým kolegům přejeme hodně pracovních úspěchů!