Společenská odpovědnost

Jako společnost působící ve 34 zemích světa na 5 různých kontinentech, s více než 18 000 zaměstnanci, kteří denně obsluhují stovky tisíc cestujících, je společenská odpovědnost důležitou součástí naší firemní kultury a obchodní strategie.

V roce 2019 jsme vytvořili program PEPS (Planet.Ethics.People.Social), CSR strategii stojící na čtyřech základních pilířích, které byly vytvořeny v souladu s globálními výzvami, kterým odvětví cestovního maloobchodu v součastnosti čelí. 

Níže uvádíme jednotlivé oblasti v  rámci společenské odpovědnosti, které ilustrují naše aktivní zapojení a pevné odhodlání se tematice sociální odpovědnosti důsledně věnovat. 

Planet (Planeta)

Zavázali jsme se snižovat naši ekologickou stopu a zvyšovat udržitelnost našich obchodní činností.

S cílem snížit naši ekologickou stopu a zvýšit udržitelnost našich obchodních činností jsme se zavázali:

 • Zakázat spotřební materiál z plastů určených pro opakované použití ve všech konceptech skupiny do roku 2025.
 • Snížit spotřebu energie ve všech obchodech.
 • Snížit plýtvání potravinami o 50% do roku 2025.
 • Vyvíjet lokální jídlo a produkty ve všech restauracích a obchodech. 

 

Ethics (Etika)

Jednáme odpovědně a s maximální spolehlivostí ve prospěch našich zaměstnanců, klientů a partnerů.

S cílem prokázat co nejvyšší etické standardy jsme se zavázali:

 • Vyvíjet v našich obchodech a restauracích odpovědné produkty (např. používat nejpozději do roku  2025 výlučně vejce z bezklecového chovu).
 • Implementovat mechanismus proti úplatkářství ve všech našich společnostech do roku 2022.
 • Zajistit ochranu dat našich zákazníků a zaměstnanců.
 • Mimo jiné podporujeme místní ekonomiky a místní výrobce, aby rozšířili své obchodní činnosti a zavedli své výrobky do našich obchodů.

 

People (Lidé)

Naši lidé a kultura jsou naše nejsilnější stránky.

Rádi bychom se stali nejatraktivnějším zaměstnavatelem ve sféře cestovního maloobchodu. Abychom toho dosáhli, zavázali jsme se:
 
 • Zlepšit vyváženost zastoupení pohlaví (40/60%) při náboru zaměstnanců.
 • Jednou ročně měřit zapojení našich zaměstnanců ve všech našich společnostech.
 • Posílit a podporovat vnitřní mobilitu a kariérní postupy.
 • Zlepšit naše zásady odměňování v souladu s výkonem společnosti.
 • Zajistit bezpečnost, zdraví a pracovní pohodu.
   

   

  Social (Sociální)

  Chceme být zapojeni do komunit, kde působíme a podporovat ty nejzranitelnější prostřednictvím darů a dobrovolnictví.

  social

  Podporujeme a usnadňujeme dobrovolnictví ve všech našich společnostech a využíváme naši síť k poskytování darů charitativním organizacím. V roce 2019 dosáhly celkové dary charitativním organizacím 700 000 EUR a více než 2500 kolegů strávilo dobrovolnictvím přibližně 4500 hodin.

  Ke stažení

  PEPS prezentace 2020
  csr_at_lagardere
  CSR konferece 2019-2020