Inovujeme!

Inovace jsou významnou součástí naší kultury. Vždy jsme byli v této oblasti odhodláni překonávat očekávání našich partnerů, ale protože se naše obchodní prostředí a očekávání našich zákazníků vyvíjejí neuvěřitelnou rychlostí, posílili jsme náš závazek směrem k inovacím tím, že jsme vytvořili specializovaný tým.

Unleash innovation! Přístup k prosazování novací v Lagardere Travel Retail můžeme charakterizovat těmito body:  

Jasný směr

Věříme, že inovace spočívá v realizaci konkrétních nápadů, které vytvářejí hodnotu jak pro naši společnost, tak pro naše zákazníky. Prostřednictvím tohoto přístupu prosazujeme inovativní řešení, která zlepšují zákaznický servis a zvyšují efektivitu provozu.

Klíčová ambice

Napříč celou naší společností podporujeme odvahu a agilitu ve prospěch našich zákazníků. Cílem tohoto přístupu je umožnit našim spolupracovníkům mít odvahu získávat nové zkušenosti každý den.

Přímočará strategie

Naše inovační strategie je zaměřena na podporu zahájení a zavádění důležitých projektů a zkracování doby jejich uvedení na trh. Realizace této strategie probíhá prostřednictvím 3 pilířů: Team up, open up a speed up.

Team up

Okolo inovací vytváříme komunitu z  celého světa.

Komunita Innovation Booster 

Podporujeme celosvětovou komunitu zaměřenou na inovace. Innovation Boosters sdružuje naše kolegy ze všech koutů světa a skrz různá business odvětví. Tento tým  se navzájem podporuje a rozšiřuje své obzory v zavádění inovací v lokálním ale i celosvětovém měřítku. 

Tato rozrůstající se komunita s více jak 20 členy je rozšířena napříč celou skupinou Lagardere a zajištuje, aby byly naše inovativní náměty efektivní a přímo zaměřené na lokální problematiku. 

Open up

Jsme napojeni na inovativní ekosystém, otevřeni všem nově vznikajícím trendům a připraveni na ně reagovat.

Inovační partnerství

Rozvíjíme partnerství napříč celou skupinou za účelem zvýšení agility a posílení naší schopnosti spolupracovat na vytváření inovativního ekosystému. Tato spolupráce má tři pilíře, zaměřené na následující konkrétní cíle: 

  • 1. Rozšíření spolupráce se slibnými start-upy, které pomohou urychlit naše inovace.
  • 2. Pozorné sledování nejnovějších trendů v  našem odvětví a co nejrychlejší reakce na ně, tak abychom byly stálým partnerem první volby.
  • 3. Osobnostní rozvoj zaměstnanců a vytváření inovativního prostředí v  naší společnosti. 

Speed up

Podporujeme inovativní kulturu

Inovativní metodologie 

Objevujeme nové možnosti a pracujeme na inovativní metodologii, abychom naše kolegy co nejvíce podpořili a umožnili jim jejich nápady ihned zkusit v reálném provozu. Následně můžeme inovace ihned zavést, pokud se ověří, že fungují, nebo se poučit z případných nezdarů. Tyto tréninkové programy a mezinárodní iniciativy jsou pružné a orientované na zákazníka. Byly rozvinuty skrz celou skupinu, a to s jedinou ambicí - uspořit náš čas, abychom se mohli věnovat (zatím nesplněným) přáním našich zákazníků a našich partnerů.