Vnitřní oznamovací systém společnosti Lagardere Travel Retail, a.s.

Společnost Lagardere Travel Retail, a.s., IČO: 25099167, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4494, zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „ZOO“) vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení zaměstnanců, stážistů a dobrovolníků vykonávajících činnosti pro Lagardere Travel Retail.

Lagardere Travel Retail podporuje podávání oznámení, které povede zejména k včasným odhalením protiprávního jednání, zabránění finančních ztrát, podpoře vymáhání práva a dodržování etický hodnot Lagardere Travel Retail a celé skupiny Lagardère.

Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti Lagardere Travel Retail, a.s.

Povinně zveřejňované údaje dle § 9 odst. 2 písm. b) ZOO (informace, jak podat oznámení) ze strany Lagardere Travel Retail
Bližší informace ohledně vnitřního oznamovacího systému Lagardere Travel Retail
Informace ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým dochází při podání oznámení a jejich šetření

Vnitřní oznamovací systém společnosti Lagardere Duty Free, s.r.o.

Společnost Lagardere Duty Free, s.r.o.. IČO: 27948650, se sídlem Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 128669 , zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „ZOO“) vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení zaměstnanců, stážistů a dobrovolníků vykonávajících činnosti pro Lagardere Duty Free.

Lagardere Duty Free podporuje podávání oznámení, které povede zejména k včasným odhalením protiprávního jednání, zabránění finančních ztrát, podpoře vymáhání práva a dodržování etický hodnot Lagardere Duty Free a celé skupiny Lagardère.

Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti Lagardere Duty Free, s.r.o.

Povinně zveřejňované údaje dle § 9 odst. 2 písm. b) ZOO (informace, jak podat oznámení) ze strany Lagardere Duty Free
Bližší informace ohledně vnitřního oznamovacího systému Lagardere Duty Free
Informace ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým dochází při podání oznámení a jejich šetření

Etická linka skupiny Lagardère

Vyzýváme všechny zainteresované subjekty skupiny, aby oznámily jakékoli nezákonné nebo neetické chování, s nímž se setkaly nebo jehož byly svědky v souvislosti s činností skupiny Lagardère. Seznamte se s postupy pro podávání a zpracování oznámení, které jsou popsány na kartě „Postup oznámení“ níže. Skupina zaručuje uživatelům důvěrnost jejich totožnosti a poskytnutých informací, včetně totožnosti všech osob uvedených v oznámeních. Skupina se zavazuje chránit zájmy všech tím, že oznámení zpracovává nestranně.

Tato linka nebyla zřízena dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „ZOO“).

https://lagardere.whispli.com/ethicsline/?locale=cs